HomeGTS TelecomCariereNota de informare privind prelucrarea datelor

Nota de informare privind prelucrarea datelor

Aplicand la acest post, ne oferi o serie de date cu caracter personal, GTS TELECOM S.R.L. urmand sa le prelucreze in scopul procesului de recrutare si ulterior, dupa caz, de angajare.

Care sunt drepturile tale legale? Conform Regulamentului general privind protectia datelor (Ro: RGPD, En: GDPR) al UE 2016/679, vei beneficia de urmatoarele drepturi, respectiv: dreptul de a solicita accesul, rectificarea, stergerea sau restrictionarea prelucrarii in conditiile legilor in vigoare, dreptul de opunere si dreptul la portabilitatea datelor, retragerea consimtamantului, dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere.

Ce date prelucram? Nume si prenume, sex, cetatenia, date din actele de stare civila, data nasterii, loc de munca, profesie, salariul dorit, numar de telefon, e-mail, adresa de domiciliu, formare profesionala – diplome – studii, situatie familiala, situatie militara, situatie economica si financiara, precum si orice date cu caracter personal mentionate de tine in CV.

Cine sunt destinatarii datelor tale personale? GTS Telecom SRL prin reprezentantii sai anume desemnati.

In ce temei efectuam prelucrarea?  Prelucrarea este necesara pentru selectarea candidatilor potriviti pentru posturile vacante in cadrul GTS si, daca va fi cazul, pentru incheierea ulterioara de contracte.

Pe ce perioada sunt datele tale stocate? Pentru a-ti asigura accesul la oportunatile oferite de compania noastra, vom stoca datele tale pe o perioada necesara obtinerii scopului pentru care sunt prelucrate.

Datele tale se transfera in strainatate? Nu, datele nu se transfera in strainatate in cadrul procesului de recurtare, cu exceptia situatiei cand pozitia trebuie validata la nivel regional, situatie in care vei fi anuntat anticipat.

Ce masuri ia GTS pentru asigurarea securitatii prelucrarii?
Pastrarea in siguranta a datelor prelucrate este o prioritate pentru GTS iar noi facem tot ce ne permite tehnologia la acest moment ca sa pastram un standard de securitate cat mai inalt, cum ar fi criptarea informatiei acolo unde este posibil sau apelam la pseudonimizare.
Accesul la datele personale prelucrate are loc in baza unui ierarhii de drepturi, astfel incat doar angajatii GTS indreptatiti sa le acceseze o vor face. Mai mult decat atat, angajatii GTS sunt instruiti in permanenta si si-au asumat obligatii de confidentialitate si de securitate a datelor prelucrate de GTS.
 
Pentru exercitarea drepturilor mentionate mai sus, te poti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de email la data_privacy@gtstelecom.ro cu copie la hr@gtstelecom.ro.
 
Date de contact ale responsabilului intern cu protectia datelor cu caracter personal (En: Data Privacy Officer - DPO):
E-mail: data_privacy@gtstelecom.ro
Telefon: 0312 200 280
 
 
 

GTS foloseste cookieuri. Mai multe informatii gasiti in Politica de confidentialitate si prelucrare date.