HomeGTS TelecomAnaliza de risc la securitatea fizica

Analiza de risc la securitatea fizica

Obligatie legala impusa tuturor companiilor

 
Daca pana la data de 1 iulie 2018 anumite societati beneficiau de derogare de la prevederile legale privind necesitatea efectuarii unei analize de risc la securitatea fizica si implementarea masurilor impuse de evaluator ca urmare a acesteia, incepand cu aceasta data, obligatia revine in egala masura tuturor ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, regiilor autonome, companiilor si societatilor nationale, institutelor nationale de cercetare-dezvoltare si societatilor reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990.
 
Temeiul legal al acestei obligatii este prevazut in Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor iar cerintele minimale de securitate precum si sanctiunile in caz de nerespectare (si care pot ajunge pana la 20.000 Lei) sunt prevazute si detaliate in Normele metodologice la acestea (aprobate prin HG nr. 301/2012).
 
Analiza de risc la securitate fizica reprezinta practic fundamentul adoptarii masurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor si valorilor prevazute de lege, transpuse in Planul de paza (necesar atunci cand este necesara instituirea masurii de paza cu personal uman) si Proiectul sistemului de alarmare.
 
Analiza de risc este efectuata de experti in evaluare inscrisi in Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizica (RNERSF), publicat pe website-ul Politiei Romane.
 
 
Conform prevederilor legale, analiza de risc se efectueaza inaintea instituirii masurilor de securitate si se revizuieste in una dintre urmatoarele situatii:
  • cel putin o data la 3 ani;
  • in cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate;
  • in cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, functionale sau a obiectului de activitate al unitatii.
 
GTS Telecom, prin specialistii sai din cadrul departamentului Sisteme Integrate de Securitate, poate implementa masurile impuse companiei dvs de catre expertul evaluator, asigurand astfel conditiile de legalitate si siguranta de care afacera are nevoie.

GTS foloseste cookieuri. Mai multe informatii gasiti in Politica de confidentialitate si prelucrare date.